Taloyhtiöt tarvitaan mukaan Helsingin ilmastotalkoisiin

Helsinki haluaa hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Tavoite on kunnianhimoinen, ja siksi mukaan tarvitaan julkisen sektorin lisäksi myös yritykset ja ennen kaikkea taloyhtiöt. Taloyhtiöiden ja niiden asukkaiden rooli on suuri, sillä rakennusten lämmittäminen aiheuttaa yli puolet Helsingin ilmastopäästöistä. Wattinen-älylämmityspalvelu on helppo tapa osallistua ilmastotalkoisiin ja laskea yhtiön energiankulutusta jopa kolmanneksella.

Taloyhtiöillä on iso rooli Helsingin ilmastotalkoissa.

Helsinki on asettanut itselleen historiansa suurimman haasteen: se tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Merkittävin rooli tavoitteen saavuttamisessa on rakennusten lämmityksellä, se aiheuttaa HSY:n mukaan yli puolet Helsingin ilmastopäästöistä. Siksi mukaan tarvitaan myös rakennuksia omistavat yritykset ja taloyhtiöt.

- Kaupunki ei selviä tästä yksin, vaan kaikkien on osallistuttava. Helsingin rakennuskanta on pääosin yritysten ja yksityisten ihmisten omistuksessa, kun taas kaupungilla on näpeissään vain pieni osa kiinteistöistä. Erityisesti taloyhtiöiden rooli on todella iso, sanoo Helsingin kaupungin päästövähennysohjelman johtaja Kaisa-Reeta Koskinen.

Helsingissä tähdätään vihreämmän energian tuotantoon ja kivihiilestä luopumiseen, mutta se ei yksin riitä. Kivihiilestä luopuminen on myös hidasta, ja sen arvioidaan kestävän Helsingissä noin 10 vuotta. Energian käyttöä on siis vähennettävä merkittävästi.

Koskisen mukaan Suomessa on valtavasti potentiaalia lämmityksen energiatehokkuuden parantamiselle. Rakennuksemme eivät ole niin energiatehokkaita kuin luullaan.

- Esimerkiksi lämmön optimoinnilla eli sillä, että ei lämmitetä tiloja turhaan ja tasapainotetaan lämmitys rakennuksen kaikissa eri huoneissa, saadaan pois jo keskimäärin 10 prosenttia lämmön tarpeesta. Jossain taloissa sillä voidaan vähentää jopa 30 prosenttia lämmön kulutuksesta. Optimointi on myös pieni investointi, joka maksaa itsensä aika nopeasti takaisin, Koskinen sanoo.

Toinen hyvä ja alihyödynnetty keino on Koskisen mukaan lämmön talteenotto esimerkiksi rakennuksen poistoilmasta tai jätevedestä. Myös rakennusten eristystä voidaan vielä parantaa.

Energiansäästö näkyy myös yhtiön kukkarossa

Koskisen mukaan taloyhtiöiden ymmärrys energia-asioista vaihtelee. Monissa yhtiöissä kyllä ymmärretään, että kaukolämpö on erittäin suuri menoerä. Usein ei kuitenkaan tiedetä, että asialle voidaan tehdä paljon ja että se on myös taloudellisesti kannattavaa.

- Monet näistä energiatehokkuutta parantavista ratkaisuista ovat myös hyvää taloudenpitoa. Ne kannattaa tehdä, vaikka ei olisi ilmastosta lainkaan huolissaan, sillä ne säästävät myös puhtaasti euroja. Jokaiselle taloyhtiölle löytyy jokin keino, joka kannattaa toteuttaa.

Wattisen kaltaisia energiaa säästäviä teknisiä innovaatioita tarvitaan Koskisen mielestä. Hänestä ongelma on kuitenkin siinä, että niitä ei ole vielä saatu laajaan käyttöön. Hänen mukaansa onnistuneen teknisen innovaation pitää olla vaivaton, helppo ja hoitaa asiat ihmisen puolesta.

Älyä taloyhtiöiden lämmittämiseen

Energiaa säästävä lämmityksen tasapainottaminen voidaan nykyään tehdä myös tekoälyn avulla. Wattinen-palvelu säätää lämmitystä asukkaiden asumistottumusten mukaan ja poistaa automaattisesti turhaa energiankulutusta. Wattinen myös tasaa koko kerrostalon lämmityksen niin, että jokaisessa asunnossa on juuri asukkaalle sopiva lämpö. Taloyhtiöille ja niiden asukkaille suunnatun palvelun avulla voidaan säästää jopa 30 prosenttialämmitykseen käytetystä energiasta. Tyypillisessä 30 huoneiston kerrostalossa energian kulutuksesta aiheutuva päästöjen pieneneminen vastaa noin 6-7 henkilöauton vuotuisia päästöjä.

- Päästöjen vähentäminen ei tarkoita sitä, että asuntoja pitäisi pitää kylmempinä. Niitä pitää vain lämmittää fiksummin, sanoo Wattisen liiketoiminnan kehitysjohtaja Mikko Lietsalmi.

Wattinen on taloyhtiöille kannattava hankinta myös taloudellisesti, sillä yleensä se säästää enemmän kuin maksaa.

Wattinen oppii ja ennakoi

Wattisen ydin on oppiva tekoäly, joka kerää jatkuvasti tietoa muun muassa tilanvaraavuudesta ja sääennusteesta. Näiden tietojen avulla Wattinen päättelee, miten kunkin huoneen lämmitystä pitää ohjata. Tekoäly ennakoi ja ohjaa kiinteistön lämmitystä tarkasti huone kerrallaan.

- Taloyhtiöillä ei ole ollut aiemmin yksinkertaisia konsteja parantaa energiatehokkuutta. Usein ajatellaan, että se vaatii remontteja tai isoja investointeja. Lämmitykseen liittyvät ongelmat vievät myös paljon isännöitsijöiden ja huoltomiesten aikaa. Kaikkia asukkaita tyydyttävä lämmitys on melko mutkikasta toteuttaa perinteisin keinoin ja ilman tällaista älykästä järjestelmää, Lietsalmi toteaa.

Kaikki ajankohtaiset

Lue Seuraavaksi

Miten älykäs lämmityksen ohjaus auttaa kiinteistöomistajaa?

Lue artikkeli

Älykäs lämmityksen ohjaus myös kylpyhuoneiden lattialämmitykseen

Lue artikkeli

Kattavan anturoinnnin ja reaaliaikaisen lämmitysdatan hyödyt

Lue artikkeli