Miten toteuttaa vastuullisuutta älykkään lämmityksen ohjauksen avulla?

Kiinteistöomistajalla on monia vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteita. Älykäs lämmityksen ohjaus antaa niiden toteuttamiseen ja todentamiseen hyviä työkaluja. 

Mies esittelee kokoukasessa dataa asumisen ilmastopäästöistä.

Energiatehokkuus ja asukastyytyväisyys

Monet vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet kytkeytyvät energiankulutuksen tehostamiseen sekä hiilijalanjäljen pienentämiseen tai hiilineutraaliuteen. Näiden tavoitteiden tulee kuitenkin toteutua asiakaskokemuksesta samalla huolehtien.

Älykäs lämmityksen ohjaus mahdollistaa turhan kulutuksen karsimisen lämmityksestä tehokkaasti. Sen avulla esimerkiksi ajoittain tyhjien tilojen tai kiiinteistön yleisten tilojen lämmitystä voidaan ohjata ja ajastaa aitoon käyttötarpeeseen perustuen. 

Energiatehokkuuden parantuessa asukkaiden tietoisuutta asumisen ympäristövaikutuksistavoi kasvattaa. Pelkän tietoisuuden sijaan asukkaita voidaan myös saada osallistumaan eli motivoida heitä keventämään asuntonsa lämmitystä ainakin silloin, kun asunto jää pidempään tyhjilleen eli vaikkapa työpäivän tai varsinkin loman ajaksi.

Datan avulla voidaan halutessa myös laskuttaa asukasta kiinteistön suositusarvoja korkeammaksi pyydetystä lämpötilasta. Vedenkulutuksen osalta kulutuspohjaisen laskutuksen on jo todettu laskevan kulutusta merkittävästi, jolloin syntyy samalla hyvä ilmastoteko. Jos asukas kuitenkin kertoo haluavansa perustasoa korkeamman lämpötilan kotiinsa, hän voi maksaa lisää ja saada vastineeksi juuri haluamansa tasoisen lämmityksen. 

Jos taas asukas sopeutuu suositusten alarajoilla pysyvään lämpötilaan, hän voi kenties saada jotain hyvitystä tai etua energiaa säästävästä toiminnasta. Motivan suosituslämpötilat ovat:

  • - oleskelutilat 20–21 °C
  • - makuuhuoneet 18–20 °C
  •  
Henkilöstön jaksaminen ja asukastyytyväisyys

Hyvillä työvälineillä ja toimintatavoilla voidaan parantaa kiinteistöjen hallinnoijien työviihtyvyyttä. Nopeatempoisessa arjessa ylikuormittumista voi ehkäistä esimerkiksi reaaliaikainen näkymä dataan, jonka pohjalta voi nopeasti hoitaa eteen tulevia kysymyksiä ilman fyysisiä kohdekäyntejä.

Tietosuoja ja tietoturva

Vaikka kiinteistön järjestelmät voivat tuottaa tietoa yksittäisten asuntojen olosuhteista, tietosuojasta on huolehdittava. Asukkaiden on voitava luottaa siihen, että vain rajatuilla käyttäjillä on pääsy sellaiseen olosuhdedataan, josta voi esimerkiksi tulkita milloin asukkaat eivät ole kotona.

Myös tietoturvasta on huolehdittava silloin, kun älylaitteet keräävät tietoa ympäristöstään ja viestivät siitä verkon välityksellä. Kun tietoturva on kunnossa, vältytään esimerkiksi tietojen väärinkäytöltä tai laitteiden haltuunotoilta. Vastuullisen laitetoimittajan voi tunnistaa esimerkiksi tietoturvaan liittyvistä sertifioinneista.

Kaikki ajankohtaiset

Lue Seuraavaksi

Miten älykäs lämmityksen ohjaus auttaa kiinteistöomistajaa?

Lue artikkeli

Älykäs lämmityksen ohjaus myös kylpyhuoneiden lattialämmitykseen

Lue artikkeli

Kattavan anturoinnnin ja reaaliaikaisen lämmitysdatan hyödyt

Lue artikkeli