Kyselytutkimus: suomalaiset pelkäävät nyt yhtiövastikkeiden nousua

Taloyhtiöiden yhtiövastikkeisiin kohdistuu käsillä olevan energiakriisin myötä korotuspaineita ja se heijastuu myös suomalaisten pelkoihin. DNA:n älylämmityspalvelu Wattisen teettämässä kyselyssä peräti 62 prosenttia kaikista vastaajista ilmoitti olevansa huolissaan vastikkeiden noususta. Hälyttävintä oli se, että erityisen huolissaan mahdollisesta noususta oli jopa noin joka neljäs vastaaja (26 %).

Nainen  istuu punaisella sohvalla ja käyttää kännykkää.

Tutkimusyhtiö Bilendin toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi tuhat 1874-vuotiasta suomalaista ympäri maan. Tuloksista selviää, että eniten huolta yhtiövastikkeiden korotuksista kantavat 3544-vuotiaat (34 % täysin samaa mieltä) sekä yksinhuoltajat (35 % täysin samaa mieltä).

Vastikkeiden noususta taas selkeästi vähiten kantavat huolta 1824-vuotiaat, sillä tässä vastaajaryhmässä ainoastaan 8 prosenttia oli tilanteenhuolestuttavuudesta täysin samaa mieltä.

Myös vuosituloilla ja asemalla työelämässä oli vaikutusta huolen määrään. Siinä missä yrittäjät (31 %) ja työntekijät (30 %) olivat erittäin huolissaan vastikkeiden noususta, johtavilla toimihenkilöillä vastaava luku oli 19 prosenttia. Noin joka viides (20 %) työtön työnhakija oli erittäin huolissaan tilanteesta.

Kun katsotaan tuloluokkia, 20 000 euroa vuodessa tienaavista vastaajista suurta huolta kantoi suurin osuus (31 %), kun taas yli 100 000 vuodessa tienaavista täysin samaa mieltä yhtiövastikkeiden nousun huolestuttavuudesta oli vain 11 prosenttia.

Taloyhtiöt voivat vaikuttaa vastikekuluihin lämmityksen käyttöä optimoimalla.

Wattisen liiketoimintajohtaja Olli Rasia pitää nykyistä kehitystä huolestuttavana.

"Suomalaisilla on nyt aito pelko siitä, että vastikkeet nousevat muiden kustannusten kasvun lisäksi. Jokaisen taloyhtiön kannattaa nyt miettiä, mitä asian helpottamiseksi on tehtävissä lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä", Rasia sanoo.

Kyselytutkimuksen perusteella reilusti suurin osa vastaajista (76 %), kokee pystyvänsä säätämään asuntonsa lämpötilaa haluamakseen. Pelkkä lämpötilan käsisäätö ei kuitenkaan mahdollista energiankulutuksen optimointia tai asumismukavuuden varmistamista erilaisissa tilanteissa.

"Perinteisen termostaatin säätäminen käsin on tietynlaista arpapeliä. Se ei ole kovin tarkkaa, eikä huomioi esimerkiksi poissoloja tai yöpudotusten käyttöä. Ihmisten kiinnostus ja tietoisuus älyteknologiasta lämmityksen apuna on kasvanut, ja se on näkynyt meillä Wattisellakin. Yhä useampi toivoo mahdollisuutta säätää jokaisen huoneen lämpötila erikseen tai laskea lämpötilaa kodin ollessa tyhjillään tai yöllä nukuttaessa. Juuri tällaisilla ratkaisuilla pystymme helpottamaan energiakriisin vaikutuksia”, sanoo Rasia.

Kauko-ja maalämpöä hukataan

HSY:n mukaan Suomen asuinrakennusten yleisin lämmitysmuoto on kaukolämpö: noin kolmannes kaikista asuinrakennuksista on kaukolämmitteisiä ja kerrostaloista jopa lähes 90 prosenttia. Rasian mukaan siksi onkin valitettavaa, että etenkin useissa kaukolämpöä, ja myös maalämpöä, käyttävissä kerrostaloissa lämmitysjärjestelmät eivät tällä hetkellä toimi optimaalisesti, eivätkä näin tuota niin suurta energiasäästöä ja asumismukavuutta kuin on mahdollista.

“Tyypillisimpiä ylilämmityskohteita ovat taloyhtiön yleiset tilat, joiden lämmitystä kannattaa rajoittaa käyttötarpeen mukaan. Toinen energiahukan paikka on ilmanvaihto; varsinkin silloin, kun kello-ohjattu tehostus ei vastaa todellisia käyttöaikoja. Kolmas kehityskohde on asuinlämpötilojen rajoittaminen, sillä monessa taloyhtiössä lämmitykselle ei ole määritetty selkeitä ala-ja ylärajoja”, sanoo Rasia.

Rasia korostaa, että näistä ongelmista moni olisi ratkaistavissa jo olemassa olevien älyteknologioiden ja -palveluiden avulla. Helposti asennettavilla älyratkaisuilla on esimerkiksi mahdollista tunnistaa energiahukkakohdat tehokkaasti ja leikata kulutushuippuja automaattisesti. Älyteknologia myös mahdollistaa asukkaalle omien huonelämpötilojen säätämisen asumismukavuuden varmistamiseksi.

"Tällaisilla ratkaisuilla voidaan saavuttaa jopa 20 prosentin säästöt taloyhtiön energiankulutuksessa. Kun energian riittävyydestä on jatkuva epävarmuus, on käytettävä kaikkia mahdollisia ratkaisujaenergiankulutuksen vähentämiseksi raskaampien energiaremonttien rinnalla. Tarvittava teknologia nopeiden ratkaisujen tekemiseen energiakriisin torjumiseksi taloyhtiöissä on jo olemassa –vieläpä ilman isoja investointeja. Nyt on korkea aika ottaa ne käyttöön”, summaa Rasia.

Kaikki ajankohtaiset

Lue Seuraavaksi

Miten toteuttaa vastuullisuutta älykkään lämmityksen ohjauksen avulla?

Lue artikkeli

Miten älykäs lämmityksen ohjaus auttaa kiinteistöomistajaa?

Lue artikkeli

Älykäs lämmityksen ohjaus myös kylpyhuoneiden lattialämmitykseen

Lue artikkeli