Wattinen-palvelun tietosuojaselosteen muutoshistoria 

Wattisen tietosuojaselostetta on päivitetty 20.12.2021.

Seuraavia asioita on tarkennettu:

Käsiteltävät henkilötiedot:

  • Muutettu terminologiaa ja aiemmin "taloyhtiö" termi on muutettu "kiinteistö" termiksi
  • Tarkennettu mitä tietoja Wattinen -järjestelmä sisältää

Kuka tietoja käsittelee, luovutetaanko ja siirretäänkö henkilötietoja:

  • täydennetty, että mahdollisissa tiedonsiirroissa EU- ja ETA alueen ulkopuolelle käytetään hyväksyttyjä siirtomekanismeja, esimerkiksi Euroopan Komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita ja täydentäviä asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia.
  • Lisätty tietoa Wattinen -palveluun liittyvästä hallintapaneelista, sitä koskevista käyttäjäryhmistä ja tiedoista, joita hallintapaneelin kautta on nähtävissä

Tietosuojaselosteen edellisen version (voimassa 19.12.2021 asti) voit ladata tästä