<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4180161595355428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Mitä uutta Wattisen palveluun tuli vuonna 2020?

Wattisen palvelua kehitettiin ja parannettiin varsin paljon jo sen ensimmäisen vuoden aikana. Moni toteutettu asia tehosti tekemistä "konepellin alla", mutta paljon luotiin myös sellaista, joka näkyy suoraan palvelua käyttäville taloyhtiöille ja niiden asukkaille.

tyttö iloitseen talvesta ja lumesta

Älypuhelinsovelluksessa monia uusia toimintoja asukkaille

Wattisen avulla asukas voi tehdä omaa asuntoaan koskevia lämpötilasäätöjä joko suoraan termostaattia manuaalisesti kääntämällä tai vaihtoehtoisesti älypuhelinsovelluksella. Sovelluksen kautta asukas voi tehdä omaan arkeensa sopivia ajastuksia eli säätää lämpötilan nousemaan tai laskemaan automaattisesti aina tiettynä toistuvana ajan hetkenä.

Aiemmin ajastukset saattoi tehdä vain koko huoneistoa koskien, mutta syksystä 2020 ajastukset on ollut mahdollista toteuttaa yksittäisille huoneille. Näin ollen esimerkiksi ajastus pudottaa lämpötilaa uniajaksi voidaan nyt kohdentaa vain makuuhuoneeseen.

Lisäksi ajastuksia voi nyt toteuttaa määrätyille viikonpäiville eli vaikkapa tiistaille voi määrittää omat muista päivistä eroavat ajastukset. Sokerina pohjalla jokainen asukas voi nykyään itse nimetä asuntonsa huoneet sovellukseen, jolloin Makuuhuone 1 ja Makuuhuone 2 voidaan korvata vaikkapa nimillä Matin huone ja Vierashuone.

Wattisen kuukausiraportointi parani vuoden aikana

Kuukausittain asiakastaloyhtiöiden yhteyshenkilöille toimitettava raportti lämmityksestä ja Wattisen käytöstä on nyt aiempaa visuaalisempi ja siitä näkee nopeasti taloyhtiön lämmityksen tilan. Raportti kertoo mm. tavoitelämpötilojen ja toteutuneiden lämpötilojen eron sekä tärkeitä kulutustietoja.

Erityisesti kannattaa huomata, että Wattisen käyttöönoton jälkeen toteutuneet kulutustiedot esitetään raportin kuvissa nyt niin, että lukuja verrataan aiempien vuosien samoissa lämpötiloissa toteutuneeseen kulutukseen. Näin saadaan parempaa vertailudataa kuin usein käytettyyn sääkorjattuun dataan vertaamalla, sillä sääkorjaus joskus yli/alikorjaa lukuja varsinkin epätyypillisissä olosuhteissa. Nyt, kun raportti näyttää nykyiset toteutumat verrattuna aiempiin toteumiin samoissa lämpötiloissa, vertailu on mahdollisimman tarkka.

Wattinen on lisäksi ottanut käyttöön säännölliset seurantapalaverit asiakastaloyhtiöiden edustajien kanssa. Niissä keskustellaan Wattisen raporttien sisällöstä sekä muista taloyhtiön esille nostamista lämmityskysymyksistä. Aiheet eivät siis aina edes liity suoraan Wattisen käyttöön, mutta Wattisesta saatava data voi olla asioiden ratkaisemisessa avuksi.

Palvelukehitys jatkuu

Wattisen palvelu kehittyy koko ajan ja vuonna 2021 on odotettavissa edelleen parannuksia mm. palvelun mittaustarkkuuteen suurissa huoneissa sekä sovelluksen käyttöön ja sen uusiin ominaisuuksiin liittyen. Wattisen tavoitteena on tänäkin vuonna auttaa taloyhtiöitä tasapainottamaan lämmitystä, vähentämään lämmitysenergian kulutusta ja vähentämään asumisen päästöjä mukavasti ja mutkattomasti.

Pidä itsesi ajan tasalla

Lue Seuraavaksi

6 / 8 / 2021

Yksilöllinen lämmönsäätö vakuutti isännöitsijän

Lue artikkeli
5 / 5 / 2021

Nopeat säästöt yllättivät taloyhtiön

Lue artikkeli
3 / 5 / 2021

Älykäs lämmitysjärjestelmä ratkaisi asuntojen lämmityskiistat

Lue artikkeli