<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4180161595355428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Taloyhtiö leikkaa päästöjään kahden auton edestä vuosittain

Ensitapaaminen DNA:n Wattisen edustajan kanssa avarsi helsinkiläistaloyhtiön kiinteistömanagerin näkemystä: sijoitus älylämmityspalveluun auttaisi taloyhtiötä ilmastonmuutoksen torjumisessa ja parantaisi useita lämmitykseen liittyviä asioita. 

makuuhuoneessa viherkasvi

Kun helsinkiläiseen taloyhtiö As Oy Jalavantie 7:ään asennettiin älylämmityspalvelu huhtikuun alussa 2021, kiinteistömanagerin Roosa Niemisen päällimmäisin odotus oli sen myönteinen ilmastovaikutus.

Asuminen on Suomessa merkittävä osa hiilijalanjälkeä ja suurin hiilijalanjälki asumisessa tulee lämmityksestä. Yksittäisten taloyhtiöiden tekemät ratkaisut ovat isossa roolissa ilmastokysymyksessä”, kertoo Nieminen.

Ilmastovaikutukset nousivat esille jo aiemmin, kun Wattisen edustaja teki taloyhtiöön energia-analyysin. Analyysi tarjosi asukkaille tietoa esimerkiksi taloyhtiön energiankulutuksen painopisteistä sekä vertailudataa muista saman ikäisistä taloyhtiöistä.

”Analyysissa ilmeni, että pystyisimme palvelun avulla pienentämään hiilijalanjälkemme kahden henkilöauton vuotuisten päästöjen verran”, hän sanoo.

Älylämmitys ratkaisee monta haastetta vanhassa taloyhtiössä

As Oy Jalavantie 7 on 50-luvun kerrostalo, jonka linjasaneeraus on tehty 20 vuotta sitten. Suuremmalle remontille ei Niemisen mukaan ole vielä tarvetta – kunhan lämmityskustannuksiin liittyvät ongelmakohdat saadaan ratkaistuksi.

Tyypillisimpiä haasteita vanhoissa taloyhtiöissä ovat esimerkiksi lämmityksen tasapainotus eri kerrosten välillä ja patteriventtiilien jumiutuminen käyttöiän pidentyessä. Nämä haasteet ilmenivät myös Wattisen analyysissa. Selvisi, että taloyhtiössä oli paljon kapasiteettia energiatehokkuuden parantamiseksi.

Talo on kuitenkin jo sen ikäinen, että siitä löytyi monia tarpeita. Asiantuntijan mukaan investoinnin tuoma energiatehokkuus maksaa aloituskulut takaisin vuodessa ja seitsemässä kuukaudessa”, Nieminen kertoo.

Päätöksen palvelun hankinnassa sinetöi se, että se ratkaisisi useamman taloyhtiön haasteen yhdellä kertaa – ja nopeammalla aikataululla kuin oli suunniteltu.

Alkuperäisenä ideanamme oli vain tarkastella, miten paljon energiaa ja rahaa taloyhtiömme lämmitykseen kuluu. Oikeastaan olimme vasta menossa ilmastoystävällisempään suuntaan, koska meillä oli muita, kriittisempiä korjaustarpeita kiikarissa. Päätimme ottaa palvelun käyttöön, koska se sopi täydellisesti moneen tarpeeseemme. Se on kannattava taloudellisesti mutta myös ympäristöystävällisesti.

Älykäs lämmityksen ohjaus tasapainottaa nyt talon lämmitysverkostoa, eli tasaa eri kerrosten ja asuntojen välistä lämpötilaeroa. Lämmitystä voidaan myös vähentää alentamalla lämpötiloja asukkaiden vuorokausirytmin mukaan silloin, kun asunnoissa ei oleskella tai mikäli yöajaksi halutaan makuuhuoneita viileämmiksi.

Lisäksi taloyhtiön vanhojen patteriventtiilien vaihdolla voidaan parantaa säätöjen tarkkuutta ja siten poistaa turhaa yli- tai alilämmittämistä. Tässä yhteydessä tyypillisesti tehtävä perussäätö voidaan Wattisesta saatavan datan avulla tehdä sujuvammin ja lisäksi jälkisäätöjä voidaan hoitaa Wattisen avulla etänä, mikä vähentää huoneistokäyntien tarvetta.

Uudet älyratkaisut kiinnostavat

Nieminen odottaa nyt, että asukkaat ryhtyisivät käyttämään älylämmityspalvelua aktiivisesti. Tuloksissa onnistuminen on pitkälti siitä kiinni.

Uusi älypalvelu onkin herättänyt tavallista enemmän kiinnostusta asukkaiden keskuudessa.

Se itse asiassa herätti huomattavan paljon mielenkiintoa esimerkiksi viime yhtiökokouksessa. Keskustelu oli hyvin avointa ja kaikki vaikuttivat suhtautuvan siihen todella avoimin mielin. Vaikuttaa siltä, että uudet ratkaisut kiinnostavat taloyhtiömme jäseniä”, Nieminen kuvailee. 

Kaikki ajankohtaiset

Lue Seuraavaksi

Taloyhtiö sai sujuvan lähdön älylämmitykseen

Lue artikkeli

Taloyhtiö leikkasi kaukolämmön kulutustaan lähes 20 prosenttia

Lue artikkeli

Taloyhtiön asukkaat laskivat energiankulutusta älylämmityksen avulla

Lue artikkeli